Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС отложи разглеждането на искането на председателя на Софийски районен съд за увеличаване на щатната численост за съдии и решенията на Комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика“

20 февруари 2018 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет отложи разглеждането на искането на административния ръководител на Софийски районен съд за увеличаване на щатната численост на съда с 30 длъжности за съдия и решенията на Комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика“ за разкриване на 20 длъжности за съдия в Софийски районен съд (СРС)  и за откриване на процедура по реда на чл. 194, ал. 1 от ЗСВ за преместване на съдии от районните съдилища в страната към СРС.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд