Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС освободи Красимир Влахов от длъжността заместник-председател на ВКС и ръководител на Гражданска колегия и назначи на длъжността Светла Димитрова – съдия във ВКС

20 февруари 2018 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет освободи, на основание чл. 160, във връзка с чл. 165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ, Красимир Красимиров Влахов от заеманата длъжност „заместник на административния ръководител – заместник – председател“ на Върховния касационен съд и ръководител на Гражданска колегия и го преназначи на длъжността „съдия“ във ВКС – гражданска колегия, считано от датата на вземане на решението. Камен Влахов депозира молба за освобождаване от заеманата длъжност на 06.02.2018 г.

С решение на колегията, на основание чл. 168, ал. 2 от ЗСВ, Светла Дочева Димитрова – съдия във ВКС бе назначена на длъжност „заместник на административния ръководител – заместник – председател“ на Върховния касационен съд и ръководител на Гражданска колегия, считано от датата на вземане на решението.

Съдия Димитрова има над 38 години юридически стаж изцяло в органите на съдебната власт. Кариерата си започва като младши съдия в Окръжен съд – Ловеч и е последователно съдия в Районен съд – Тетевен, в Софийския районен съд, в Софийски градски съд, в Софийския апелативен съд, а през последните 11 години е съдия във Върховния касационен съд. от една година е председател на Трето гражданска отделение. Съдия Димитрова е член на Висшия съдебен съвет в периода 1996 г. – 1998 г., а от 1996 г. до 201 г. е лектор на тематични семинари организирани от ПИОР и Център за обучение на магистрати (предшественик на НИП). От 2003 г. е член на Централните избирателни комисии за избори на народни представители, на органи на местната власт, за избиране на членове на Европейския парламент от Република България, за избиране на президент и вицепрезидент на Република България. В периода 2007 г. – 2009 г. с укази на президента на Република България и решение на Народното събрание е назначаване за председател на Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България, за избор на народни представители и на органи на местната власт. От 2005 г. до 2009 г. съдия Димитрова е арбитър в Арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата, а на проведените на 18 и 19 юни 2017 г. преки избори за членове на ВСС от квотата на съдиите е председател на Избирателната комисия на Общото събрание на съдиите.

На заседание, проведено на 27.10.2017 г. Пленумът на ВКС изслуша съдия Димитрова, като от присъстващите 81 съдии, с 67 гласа „за“, 9 „против“ и 2 „въздържал се“ кандидатурата на съдия Димитрова бе подкрепена.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд