Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС извърши промени в Класификатора на длъжностите в администрацията на съдилищата, съобразно Постановление на Министерския съвет № 316 от 20.12.2017 г.

20 февруари 2018 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет извърши промени в Класификатора на длъжностите в администрацията на съдилищата, съобразно Постановление на Министерския съвет № 316 от 20.12.2017 г., с което е определен нов размер на минималната работна заплата в страната, считано от 01.01.2018 г. Промените касаят длъжностите в съдилищата, минималната заплата за които е под определената минимална работна заплата. Съдийската колегия указа на административните ръководители на органите на съдебната власт да спазват разпоредбите на чл. 244, ал. 1 от Кодекса на труда и Постановленията на Министерския съвет, с които се определя размера на минималната работна заплата за страната за съответната бюджетна година, тъй като е от тях компетентност да променят трудовите възнаграждения на съдебните служители.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд