Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС прие доклад за проведената Годишна среща на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела

20 февруари 2018 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение доклад от Богдана Желявска – съдия в Софийски градски съд и национално лице за контакт по граждански дела към Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела, от участие в Годишна среща на ЕСМГТД, проведена в периода 31 януари – 1 февруари 2018 г., в гр. Брюксел Белгия. Основните акценти в срещата са били проведеното изследване на компания Делойт относно участие на съдиите и оценката им за регламентите на ЕС за събиране на доказателства и изпращане на документи, перспективите за развитие на националните съдебни мрежи, съдебно обучение за съдии и бъдещи инициативи. Докладът ще бъде публикуван на интернет сайта на ВСС.

На 23.02.2018 г. в сградата на ВСС ще се проведе Годишната среща на Националната съдебна мрежа по граждански и наказателни дела.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд