Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС прие концепция за системата на централизирана електронна обработка на заповедните предложения и проектно предложение, които ще бъдат предоставени на Министерство на правосъдието

20 февруари 2018 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет одобри и прие Концепция за системата на централизирана електронна обработка на заповедните дела, проектно предложение и доклад относно изпълнените дейности от сформираната работна група с решение на комисия „Съдебна карта, натовареност и статистика“ по протокол № 35/06.12.2017 г.

Докладът, концепцията и проектното предложение ще бъдат изпратени на министъра на правосъдието с предложение за сформиране на междуведомствена работна група за осъществяване дейностите по проекта за създаване и внедряване на информационната система за централизирана електронна обработка на заповедните дела.

Съдийската колегия предложи в работната група да бъдат включени членовете на ВСС Даниела Марчева и Боряна Димитрова, съдиите Светла Димитрова, Албена Бонева и Красимир Влахов (ВКС), Албена Ботева и Стефан Кюркчиев (СГС), Дарина Йорданова и Александър Точевски (Районен съд – Бургас), Десислава Жекова (Районен съд – Варна) и г-жа Габриела Бакалова – представител на НИП.

Концепцията и проектното предложение са изготвени от работна група, сформирана с решение на комисия „Съдебна карта, натовареност и статистика“ по протокол № 35/06.12.2017 г. След проведена на 15.12.2017 г. работна среща в Министерски съвет с представители на ВСС и последвали работни разговори с министъра на правосъдието е постигната договореност за финансиране на проект за централизирана обработка на заповедните дела. Целта е осигуряване на централизирано и равномерно разпределение на заповедните производства между всички районни съдии в страната. В България повече от 50 % от гражданските дела в районните съдилища са заповедни. Производството се използва масово за вземания на доставчици на комунални услуги, мобилни оператори, банки, граждани и бизнеса.

Системата предполага всички районни съдилища (респ. и окръжните в качеството им на въззивна инстанция в заповедното производство) да бъдат обхванати от единна централизирана информационна система, поддържана от ВСС. Системата ще осигурява бърз обмен на данни между съдилищата, възможност за извършване на процесуални действия в електронна форма, връчване на съобщения по електронен път, дистанционен достъп до електронните дела както на място, така и чрез интернет. Според концепцията заявленията ще се разпределят на между всички районни съдии в страната, които разглеждат заповедни дела, като процентът, при който всеки отделен съд участва в разпределението, се определя от ВСС.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд