Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС избра Димитър Николов за административен ръководител на Районна прокуратура – Козлодуй

21 февруари 2018 година

Прокурорската колегия на ВСС избра единодушно  с 10 гласа „за“ Димитър Йорданов Николов за административен ръководител на Районна прокуратура – Козлодуй.

Димитър Николов има над 11 години юридически стаж, като от 14.05.2012 г. и към настоящия момент е прокурор в Районна прокуратура – Козлодуй.

В Концепцията си за стратегическо управление кандидатът залага на приемственост и надграждане на постигнатите достижения, а сред посочените цели за развитие са срочност и качество в работата на прокурорите и разследващите органи,  провеждане на периодични срещи във връзка с възникнали проблеми, както и осъществяване на постоянен ежемесечен контрол в основните направления на прокурорската дейност. Кандидатът се ангажира със запазване на положителната тенденция за намаляване броя на върнатите дела, утвърждаване и развитие на добрите практики. Прокурор Николов акцентира върху необходимостта от включването на прокурорите и съдебните служители в обучения за повишаване на квалификацията им, организиране на обучения за разследващите органи, както и запазване на практиката за прием на граждани по предварително обявен график.

Въпроси към кандидата зададоха членовете на Прокурорската колегия Пламен Найденов, Калина Чапкънова и Йордан Стоев във връзка с възможността за специализация на прокурорите, прилагането на унифицирания подход по отношение на районната прокуратура при бъдещо реформиране на съдебната карта, администрирането на съдебната администрация, положителните и отрицателните фактори, които влияят върху дейността на прокуратурата, предвид местоположението на атомната електроцентрала.

Кандидатурата на Димитър Николов бе подкрепена от Йордан Стоев, който сподели личните си впечатления от кандидата и изрази увереност, че той успешно ще се справи с отговорната задача на административен ръководител. Посочено бе, че прокурор Николов от встъпването си на длъжността "прокурор" работи в Районна прокуратура – Козлодуй,  многократно е замествал административния си ръководител, запознат е със съществуващите проблемии има визия за управление и развитие на прокуратурата.

 

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд