Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
ВСС участва в проект на ЕК за осигуряване на възможност на държавите членки на ЕС да обменят Европейски заповеди за разследване и свързаните електронни доказателства

22 февруари 2018 г.

Пленумът на Висшия съдебен съвет командирова членовете на прокурорската колегия Даниела Машева и Гергана Мутафова за участие във встъпителна среща по проект „Electronic Xchanges of e-Evidens with e-Codex“ по програма „Правосъдие“ на Европейската комисия, която ще се проведе в периода 06-09.03.2018 г. в гр. Флоренция, Италия.

Проектът ще бъде реализиран съвместно от 16 партньори – представители на Австрия, Хърватия, Италия, Нидерландия, Гърция, Португалия, Франция, Люксембург, Литва, Чехия, Испания, Германия и България чрез ВСС и е насочен към осигуряване на възможност държавите членки на ЕС да обменят Европейски заповеди за разследване и свързаните електронни доказателства. С решение на пленума на ВСС от месец юни 2017 г. ВСС е определен като компетентна и водеща институция относно участието на България в проекта.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд