Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на Висшия съдебен съвет прие консолидирания годишен финансов отчет за касово изпълнение на бюджета и баланса на съдебната власт към 31.12.2017 г.

22 февруари 2018 г.

Пленумът на Висшия съдебен съвет прие консолидирания годишен финансов отчет за касово изпълнение на бюджета и баланса на съдебната власт към 31.12.2017 г. Отчетът, на основание чл. 366, ал. 3 от ЗСВ ще бъде предоставен на Министерски съвет и Министерство на финансите за внасяне в Народното събрание, заедно с отчета на изпълнение на държавния бюджет.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд