Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Националната съдебна мрежа по граждански и търговски дела проведе Годишното си събрание

23 февруари 2018 година

Националната съдебна мрежа по граждански и търговски дела (НСМГТД) проведе годишно събрание на членовете си. Във форума участваха членовете на НСМГТД Валентина Бошнякова-Събинска, съдия в Окръжен съд - Смолян и национално лице за контакт – търговски дела; Богдана Желявска, съдия в Софийски градски съд и национално лице за контакт – граждански дела; Рената Мишонова-Хальова, съдия в Окръжен съд - Враца; Ивелина Солакова, съдия в Окръжен съд - Велико Търново; Галя Маринова, съдия в Апелативен съд - Велико Търново; Наталия Неделчева, съдия в Окръжен съд - Варна и Дарина Костова, съдия в Окръжен съд - Бургас. Сред гостите на събранието бяха Биляна Белякова и Екатерина Тодорова - експерти в Министерство на правосъдието, Незабравка Стоева - представител на Националния институт на правосъдието, Бистра Николова - съдия в Апелативен съд – София, Вера Иванова - съдия в Апелативен съд – Пловдив и Румяна Казларова, съдия в Апелативен съд – Бургас.

По време на Годишното събрание на НСМГТД бе взето решение за представяне на годишните отчети за дейността на мрежата и за определяне на представители, които да участват в предстоящите срещи на Европейската съдебна мрежа (ЕМС). Обсъдени бяха организационни въпроси във връзка с предстоящата среща на ЕМС през юни 2018 г. в България, за актуализиране и поддържане на темите на портала на ЕММС и отправяне на предложение до ВСС за обявяване на конкурси за нови членове на Мрежата. Настоящите членовете на НСМГТД са одобрени с решение на Висшия съдебен съвет по протокол №44/30.06.2015 г.

Дискутирани бяха възможностите за популяризиране на Мрежата чрез провеждане на събития и участие в национални и международни форуми, както и възможността за публикуване на информация на интернет сайта на ВСС за дейността, организацията, функционирането и членовете на НСМГТД, решения и доклади от национални и международни срещи. Сред акцентите бяха създаване и поддържане на достъпна за магистратите база данни в електронен вариант с постановените от съдилищата в Република България съдебни актове по граждански и търговски дела, в които е приложено правото на ЕС. В тази връзка бе предложено изграждане на интернет базирана вътрешна мрежа, чрез която да се поставят въпроси и да се обсъждат важни практически и теоретични теми, както и предоставяне на ЕСМ на съдебни актове, постановени от българските съдилища, в които е приложено правото на ЕС, за публикуването им в сайта на ЕСМ. Беше поставен и въпросът за организиране и провеждане на съвместни обучения с НИП, с цел повишаване на европейската правна култура на българските съдии и ефективно прилагане на правото на ЕС, включително съдействие на института при участие в проекти за обучения съфинансирани от Европейската съдебна мрежа.

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд