Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия отложи приемането на оценка на Димитър Узунов за дейността му като член на ВСС от 2012 г. до 2017 г. и възложи на КПИВ да преразгледа Методиката за оценка дейността на членовете на ВСС, на главния инспектор и на инспекторите от ИВСС

28 февруари 2018 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет отложи приемането на предложената от КАК оценка по чл. 28, ал. 2 от ЗСВ на Димитър Костадинов Узунов съдия в Районен съд – Сандански за дейността му като член на Висшия съдебен съвет за периода 03.10.2012 г. – 03.10.2017 г. След проведен дебат членовете на колегията решиха оценката на Димитър Узунов да бъде повторно внесена на заседание на колегията след преразглеждане на Методиката за оценка дейността на членовете на ВСС, на Главния инспектор и на инспекторите в ИВСС от Пленума на ВСС. Възложено бе на Комисията по правни и институционални въпроси към пленума на ВСС да сформира работна група с участието на представители на комисиите по атестирането и конкурсите към двете колегии и инспектори от ИВСС, които да преразгледат съдържанието на Методиката. Становището на работната група ще бъде представено на пленума на ВСС, като след произнасяне по необходимостта от изпълнение и допълнение на Методиката, съдийската колегия ще преразгледа предложението на КАК за атестиране на Димитър Узунов в периода, в който е заемал длъжността „изборен член на ВСС“.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд