Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС откри процедури за избор на административни ръководители на Административен съд – Бургас, Районен съд Велинград, Районен съд – Девня, Районен съд – Лом и Районен съд - Трън

28 февруари 2018 година

Съдийската колегия на ВСС, на основание чл. 167, ал. 2, във вр. с чл. 194а, ал. 1 от ЗСВ откри процедури за избор на административни ръководители на Административен съд – Бургас, Районен съд - Велинград, Районен съд – Девня, Районен съд – Лом и Районен съд – Трън. Посочените длъжностите за административни ръководители са свободни. В едномесечен срок от датата на обнародване на свободните длъжности в Държавен вестник могат да се подават предложения за назначаване на административен ръководител на съответния орган на съдебната власт.

В предходните процедури за избор на административен ръководител на Районен съд - Велинград, Районен съд – Девня и Районен съд – Трън, открити с решение на съдийската колегия по протокол № 39/04.10.2017 г. не са постъпили кандидатури.

На 30.01.2018 г. след проведен избор единственият кандидат за административен ръководител на Районен съд – Лом не беше избран.

Процедурата за избор на председател на Административен съд – Бургас приключи на 12.12.2017 г., като при проведения избор не беше избран кандидат. Документи за участие в конкурса бяха подали трима кандидати, единият от които оттегли кандидатурата си при изслушването му от съдийската колегия.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд