Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС на 13.03.2018 г. ще изслуша кандидатите и ще проведе избор за председател на Софийски градски съд

28 февруари 2018 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, след проведени разговори с двамата участници в изборната процедура, определи 13.03.2018 г. за дата за провеждане на събеседване и провеждане на избор за административен ръководител – председател на Софийски градски съд.

В изборната процедура участват кандидатите Светлин Велков Михайлов и Евгени Димитров Георгиев - съдии в Софийски градски съд, след като третият допуснат кандидат Величка Асенова Цанова – Гечева, съдия в СГС се отказа от участие в конкурса през м. януари 2018 г.

Първоначално насроченото провеждане на избора на 20.02.2018 г. бе отложено, заради приемането на Светлин Михайлов в болнично заведение, по спешност.

 

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд