Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС отхвърли предложението на КСКНСС да се възложи на ИВСС предоставянето на систематичен и аналитичен отговор за констатирани проблеми в натовареността, установени при проверки в съдилищата през 2016-2017 г.

28 февруари 2018 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет отхвърли предложението на Комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика“ да се възложи на главния инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет да предостави систематичен и аналитичен отговор за констатирани проблеми в натовареността, установени при извършени от ИВСС проверки в съдилищата през 2016-2017 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд