Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС отложи преразглеждането на решение относно допустимостта на кандидат за участие в изборната процедура за председател на Административен съд – Кърджали и изиска съгласие за оттегляне на административния акт от другия участник

28 февруари 2018 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет отложи преразглеждането на решението си по протокол № 50/12.12.2017 г., т. 5,  относно допустимостта на единия кандидат - участник в процедурата за избор на административен съд – Кърджали, във връзка с решение № 3/30.01.2018 г. на Конституционния съд. Колегията реши да се изиска съгласие за оттегляне на административния акт, на основание чл. 156, ал. 1 от АПК от Ангел Маврев Момчилов – административен ръководител – председател на Районен съд – Кърджали, участник в административното производство и кандидат в проведената изборна процедура. Определен е 7-дневен срок за изразяване на съгласие от получаване на съобщението.  

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд