Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС прие за сведение писмо от МВнР и реши, че депозираното искане за съдействие е от компетентността на правораздавателните органи

28 февруари 2018 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение писмо от Министерство на външните работи на Република България. Депозираното искане за съдействие е от компетентността на правораздавателните органи, които могат да предоставят исканата информация.

Министерство на външните работи е препратило на ВСС писмо от г-н Арлем Дезир, представител по свободата на медиите на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа адресирано до посланик Светослав Спасов – постоянен представител на Република България към ООН, ОССЕ и други международни организации във Виена. Повод за писмото на г-н Арлем Дезир за действия на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ) и решение на Апелативен съд – Бургас, с което е потвърден запорът върху капитала и имуществото на Иво Прокопиев, съсобственик на „Икономедия“. Поставен е въпрос дали наложените по искане на КОНПИ обезпечителни мерки върху имуществото на Иво Прокопиев и свързаните с него юридически лица могат да доведат – пряко или косвено – за ограничаване на свободата на словото и независимостта на медиите „Капитал“ и „Дневник.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд