Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет възложи на ИВСС да извърши проверка във връзка със статия в интернет сайта „Правен свят“ от 19.02.2018г.

28 февруари 2018 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет възложи на ИВСС, на основание чл. 30, ал. 5, т. 10 от ЗСВ, да извърши проверка за изясняване на фактите и обстоятелствата, изложени в статия публикувана на интернет сайта „Правен свят“ на 19.02.2018г., по отношение на разгледаното от съдия Лидия Владимирова – Терзиева дело № 25180/2017 по описа на СРС, като се установят фактите по развитието на делото; налице ли е конфликт на интереси; нарушен ли е Кодекса за Етично поведение на българските магистрати; спазен ли е принципа при извършване на случайното разпределение на делата.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд