Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС прекрати трудовия договор с Димитър Тончев, заемащ длъжността „главен секретар на ВСС“ и го освободи от заеманата длъжност

1 март 2018 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет прекрати трудовия договор с Димитър Тончев, заемащ длъжността „главен секретар на ВСС“ и го освободи от заеманата длъжност, считано от датата на вземане на решението. Освобождаването на Димитър Тончев е във връзка с депозирана от него молба, поради придобито право на пенсия за осигурителен стаж и възраст.

По предложение на членовете на ВСС Боян Магдалинчев, Гергана Мутафова, Драгомир Кояджиков и Севдалин Мавров, на основание чл. 358а, ал.1, ал.2, т. 1 и ал. 3, т.2 от ЗСВ, Димитър Тончев бе поощрен с отличие „служебна благодарност и грамота“ и предметна награда за проявен висок професионализъм, образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

При връчване на отличието представляващият ВСС Боян Магдалинчев заяви, че наградата е знак на дълбока благодарност към успешната дейност на Димитър Тончев в качеството му на главен секретар на ВСС. Той посочи, че изминалият период е бил изключително труден и важен, заради конституционните и законодателни промени, свързани с преструктурирането на ВСС и провеждането на избори за нов състав на съвета.

Димитър Тончев заяви, че приема отличието като знак на благодарност и награда за работата на цялата администрация на ВСС.

Пленумът на ВСС определи за временно изпълняващ длъжността „главен секретар“ Мария Христова – директор на дирекция „Съдебни кадри и конкурси на магистрати“, до назначаване на главен секретар по законоустановения ред.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд