Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС даде съгласие Прокуратурата на Република България да предложи за продажба чрез търг служебни автомобили, а Апелативна прокуратура – Варна да предостави безвъзмездно на ДП „Фонд затворно дело“ вещи с отпаднала необходимост

1 март 2018 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет даде съгласие Прокуратурата на Република България да предложи за продажба чрез търг 2 служебни автомобила, при спазване изискванията на Наредба № 7 от 17.11.1997 г. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост. Автомобилите  са с отпаднала необходимост за прокуратурата, морално и физически остарели, с година на производство 1999 г. – 2004 г., поддръжката на които е икономически неизгодно. Автомобилите не отговарят и на съвременните изисквания Европейски стандарти за вредни емисии на изгорели газове.

С решение от днес бе дадено съгласие, на основание чл. 28 от Закона за държавната собственост, Апелативна прокуратура – Варна да предостави безвъзмездно за управление движими вещи на Държавно предприятие „Фонд затворно дело“, след изразяване на съгласие за получаването им.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд