Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС не прие Акт № 93/26.01.2018 г. относно обсъден и приет Индикативен годишен план за дейността на Гражданския съвет към ВСС през 2018 година

1 март 2018 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет отказа да приеме Акт № 93/26.01.2018 г. на Гражданския съвет относно обсъден и приет Индикативен годишен план за дейността му през 2018 година. Членовете на ВСС се обединиха около позицията, че част от предложенията в Индикативния план не отговарят на смисъла, съдържанието, заложените дейности и правомощия на Гражданския съвет.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд