Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС командирова Пламен Найденов за участие в работни посещения по проект „Развиване на потенциала на човешкия ресурс на съдебната власт, чрез изграждане на ефективен модел за придобиване на юридическа правоспособност“

1 март 2018 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет командирова Пламен Найденов за участие в работни посещения във Франция, Италия и Португалия през месец март 2018 г. във връзка с реализацията на проект „Развиване на потенциала на човешкия ресурс на съдебната власт, чрез изграждане на ефективен модел за придобиване на юридическа правоспособност". Пламен Найденов е определен за представител на ВСС в проекта, по който Министерство на правосъдието е бенефициент по Оперативна програма „Добро управление“.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд