Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на Висшия съдебен съвет одобри разчетите по бюджетната прогноза на съдебната власт за периода 2019 г. - 2021 г.

1 март 2018 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет одобри Вариант II на разчетите по бюджетната прогноза на съдебната власт за периода 2019-2021 и приложената към нея, в изпълнение на Решение на Министерски съвет № 51 от 31.01.2018 г. за бюджетната процедура за 2019 г. Одобрените разчети, както и приложенията към бюджетната прогноза ще бъдат изпратени в Министерство на финансите. Тригодишната бюджетна прогноза ще бъде предоставена на Министъра на правосъдието, за подпомагане изготвянето на проектобюджета на съдебната власт за 2019 г.

Приетият вариант на прогнозата за тригодишния период е експертен, за разлика от алтернативно предложения вариант въз основа на обобщените предложения на органите на съдебната власт. Бюджетната прогноза е разработена на база заета численост.

Разчетите са разработени като за база е използван бюджета на съдебната власт за 2018 г. Разходите за заплати са планирани с индексация в размер на 12%, на база удвоената средна работна заплата в бюджетната сфера за IV-то тримесечие на 2017 г.

По бюджета на ВСС са предвидени средства за допълнителни възнаграждения на магистратите в органите на съдебната власт по чл. 233, ал. 6, изр. 1-во и 2-ро и чл. 345, ал. 5 ЗСВ след последните изменения на цитираните разпоредби, в сила от 01.01.2018 г.

Заложени са средства за обучението на кандидатите за младши съдии, младши прокурори и младши следователи по бюджета на НИП.

Във връзка с чл. 360е от ЗСВ – Наредба за извършване на процесуални действия и удостоверителни изявления в електронна форма, по бюджетите на съдилищата и ПРБ са предвидени 1 млн. лв.

Предвидени са средства за местни данъци и такси в размер на 3,1 млн. лв., като 2,8 млн. лв. са заложени за данъци на съдебните сгради в прогнозата на ВСС и 0,3 млн. лв. в останалите органи на съдебната власт.

За капиталови разходи по бюджета на ВСС са предвидени 31,3 млн. лв.

Резервът за неотложни и непредвидени нужди е в размер на 900 хил. лв. за всяка година от прогнозния период.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд