Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Започва прием на документи по обявените от Прокурорската колегия на ВСС конкурси

От 06.03.2018 г. (вторник), започва прием на документи по обявените с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по пр. № 06/21.02.2018 г., КОНКУРСИ ЗА ПОВИШАВАНЕ и заемане на 3 (три) длъжности „прокурор“ във ВЪРХОВНА КАСАЦИОННА ПРОКУРАТУРА, 5 (пет) длъжности „прокурор“ във ВЪРХОВНА АДМИНИСТРАТИВНА ПРОКУРАТУРА и 5 (пет)  длъжности „следовател“ в НАЦИОНАЛНА СЛЕДСТВЕНА СЛУЖБА.

В 14-дневен срок от датата на обнародване на конкурсите в Държавен вестник (бр. 19/02.03.2018 г.) до 16.03.2018 г. включително, кандидатите могат лично или чрез писмено упълномощен техен представител да подадат документи за участие в администрацията на ВСС, гр. София, ул. „Екзарх Йосиф" № 12.

Необходимите за попълване образци, утвърдени с Наредба № 1 за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, са публикувани на интернет сайта на ВСС в раздел Важно/Конкурсни процедури/Правила и образци на заявления. Повече информация за конкурсите може да намерите в съответния раздел на сайта на ВСС.

02 март 2018 година

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд