Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС определи чрез жребий поименните състави на конкурсните комисии по конкурс за „младши следователи, обявен с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет

07 март 2018 г.

 

Прокурорската колегия на ВСС определи чрез жребий поименния състав на конкурсните комисии, по обявения конкурс за младши следователи, както следва:

Първа конкурсна комисия – младши следователи:

 • Петя Маринова Маринова – прокурор във ВКП, представител на Комисията по атестирането и конкурсите към Прокурорската колегия ;
 • Страхил Георгиев Каменички – следовател в НСлС;
 • Николай Стефанов Филчев - следовател в НСлС;
 • Александър Димитров Лазаров – следовател в НСлС;
 • Проф. дюн Маргарита Иванова Чинова - хабилитиран преподавател по наказателно право.

Резервни членове:

 • Лъчезар Георгиев Лазаров – следовател в НСлС, представител на Комисията по атестирането и конкурсите към Прокурорската колегия;
 • Албена Николова Гонкова-Стефанова – следовател в НСлС;
 • Проф. д-р Добринка Иванова Чанкова - хабилитиран преподавател по наказателно право

Втора конкурсна комисия – младши следователи:

 • Нели Гавраилова Златкова – прокурор във ВКП, представител на Комисията по атестирането и конкурсите към Прокурорската колегия ;
 • Татяна Коцова Георгиева – следовател в НСлС;
 • Магдален Тошев Маринов – заместник-директор на НСлС;
 • Юлиана Петкова Кацарова-Чорбаджиева – заместник-директор на НСлС;
 • Проф. д-р Румен Илиев Марков - хабилитиран преподавател по наказателно право.

Резервни членове:

 • Наталия Василева Стаменова – следовател в НСлС, представител на Комисията по атестирането и конкурсите към Прокурорската колегия;
 • Николай Панталеев Каменов – следовател в НСлС;
 • Доц. дюн Георги Иванов Митов - хабилитиран преподавател по наказателно право.
Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд