Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС назначи Румен Вълков Боев на длъжността „заместник на административния ръководител – заместник-апелативен прокурор“ на Апелативна прокуратура - Пловдив

07 март 2018 г.

Прокурорската колегия на ВСС, на основание чл. 168, ал. 3 от ЗСВ и предложение от административния ръководител на Апелативна прокуратура - Пловдив, назначи Румен Вълков Боев – прокурор в Апелативна прокуратура – Пловдив, на длъжността „заместник на административния ръководител – заместник-апелативен прокурор“ на Апелативна прокуратура – Пловдив.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд