Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС определи чрез жребий поименните състави на конкурсните комисии по конкурс за „младши прокурори“

07 март 2018 г.

Прокурорската колегия на ВСС определи чрез жребий поименния състав на конкурсните комисии по обявения конкурс за „младши прокурори“, както следва:

         Първа конкурсна комисия – младши прокурори:

 • Марио Георгиев Василев – прокурор във ВКП, представител на Комисията по атестирането и конкурсите към Прокурорската колегия ;
 • Наталия Недкова Станчева – прокурор в СП;
 • Зорница Захариева Таскова –зам.градски прокурор на СГП;
 • Ангел Димитров Панков – прокурор в ОП – Пазарджик;
 • Проф. дюн Йонко Димитров Кунчев - хабилитиран преподавател по наказателно право.

Резервни членове:

 • Петя Маринова Маринова – прокурор във ВКП, представител на Комисията по атестирането и конкурсите към Прокурорската колегия;
 • Катя Стоянова Петрова – прокурор в ОП – Варна;
 • Проф. д-р Румен Петров Владимиров - хабилитиран преподавател по наказателно право

 

Втора конкурсна комисия – младши прокурори:

 • Лъчезар Георгиев Лазаров – следовател в НСлС, представител на Комисията по атестирането и конкурсите към Прокурорската колегия ;
 • Станислав Христов Стойков – прокурор в СГП;
 • Станислава Иванова Полетинска – прокурор в ОП - София;
 • Владимир Иванов Мицов – прокурор в ОП – Кюстендил;
 • Проф. д-р Петя Борисова Шопова - хабилитиран преподавател по наказателно право.

Резервни членове:

 • Нели Гавраилова Златкова – прокурор във ВКП, представител на Комисията по атестирането и конкурсите към Прокурорската колегия;
 • Ваня Димитрова Белева-Терзиева – прокурор в ОП – Сливен;
 • Доц. д-р Юлиана Младенова Матеева - хабилитиран преподавател по наказателно право
Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд