Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС одобри поименни списъци на магистрати и на хабилитирани преподаватели за определяне чрез жребий на членове на конкурсните комисии по конкурси за „младши прокурори“ и „младши следователи“

07 март 2018 г.

Прокурорската колегия на ВСС одобри поименни списъци на магистрати от ОП и НСлС, предложени по реда на чл. 183 (4) от ЗСВ и на хабилитирани преподаватели за определяне чрез жребий на членове на конкурсните комисии по конкурси за „младши прокурори“ и „младши следователи“, обявени с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебев съвет по протокол № 3/31.01.2018 г. (обн. ДВ бр. 11/02.02.2018 г.).

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд