Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС определи броя на конкурсните комисии за провеждане на конкурси за младши прокурори и младши следователи

07 март 2018 г.

Прокурорската колегия на ВСС, на основание чл. 13, ал. 2 от Наредба № 1 от 9 февруари 2017 г., определи 2 (две) конкурсни комисии за провеждане на конкурс за младши прокурори и 2 (две) конкурсни комисии за младши следователи, обявени с решение на Прокурорската колегия на ВСС по протокол № 3/31.01.2018 г. (обн. ДВ бр. 11/02.02.2018 г.).

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд