Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС откри процедури за избор на административни ръководители в Окръжна прокуратура – Благоевград, Районна прокуратура – Раднево и Районна прокуратура - Пазарджик

07 март 2018 г.

Прокурорската колегия на ВСС, на основание чл. 167, ал. 2 от ЗСВ, във вр. с чл. 194а, ал. 1 от ЗСВ, откри процедури за избор на административни ръководители в органи на съдебната власт, както следва:

  • Административен ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Благоевград – изтичащ мандат;
  • Административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Раднево – изтичащ мандат; и
  • Административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Пазарджик – свободна длъжност.

Предстои обнародване на решението в Държавен вестник, от която дата ще започне да тече едномесечен срок за подаване на предложения.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд