Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС определи дата за провеждане на събеседване и избор на административни ръководители в Районна прокуратура – Девин и Районна прокуратура - Златоград

07 март 2018 г.

Прокурорската колегия на ВСС, на основание предложение на Комисията по атестирането и конкурсите към ПК, определи дата 28.03.2018 г. за провеждане на събеседване и избор на административни ръководители на:

  • Районна прокуратура – Девин;
  • Районна прокуратура – Свиленград.
Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд