Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС остави без уважение възражението на прокурор в Окръжна прокуратура – Сливен, срещу изготвена комплексна оценка за периодично атестиране.

07 март 2018 г.

Милена Радостинова Радева – прокурор в Окръжна прокуратура – Сливен, е уведомила своевременно  Прокурорската колегия на ВСС, че няма възможност да се яви на 07.03.2018 г. пред Колегията, поради внезапно тежко заболяване на член от семейството ѝ, но поддържа изцяло така направеното възражение и моли то да бъде уважено.

Прокурорската колегия остави без уважение възражението на Милена Радостинова Радева – прокурор в Окръжна прокуратура – Сливен, срещу изготвената ѝ комплексна оценка за периодично атестиране.

Прокурорската колегия, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, проведе периодично атестиране на Милена Радостинова Радева – прокурор в Окръжна прокуратура – Сливен и на основание чл. 206 от ЗСВ, прие комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА“ НА Милена Радостинова Радева – прокурор в Окръжна прокуратура – Сливен.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд