Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС остави без уважение възражението на прокурор в СГП срещу изготвена комплексна оценка за периодично атестиране

07 март 2018 г.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 205, ал. 2 от ЗСВ, изслуша Лилия Стефанова Дамянова – прокурор в Софийска градска прокуратура, поради постъпило възражение срещу изготвената ѝ комплексна оценка за периодично атестиране.

Колегията остави без уважение възражението на Лилия Стефанова Дамянова – прокурор в Софийска градска прокуратура,  срещу изготвената ѝ комплексна оценка за периодично атестиране.

На основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ проведе периодична атестиране на Лилия Стефанова Дамянова – прокурор в Софийска градска прокуратура. На основание чл. 206 от ЗСВ, прие комплексна оценка от атестирането „ДОБРА“.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд