Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС прие за сведение Обобщен отчет на Комисия „Дисциплинарна дейност и взаимодействие с Инспектората към ВСС“ за 2017 година.

07 март 2018 г.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение Обобщен отчет на Комисия „Дисциплинарна дейност и взаимодействие с Инспектората към ВСС“ (КДВИВСС), с предмет на отчета образуваните  и приключили дисциплинарни производства от Прокурорската колегия на ВСС и разгледаните преписки от КДВИВСС, за периода 01.01.2017 г. – 31.12.2017 г.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд