Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС прие за сведение две решения по административни дела по описа на Върховния административен съд

07 март 2018 г.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение Решение № 12551/19.10.2018 г. по административно дело № 6257  по описа на ВАС, Шесто отделение, и Решение № 1617/06.02.2017 г. по описа на ВАС, Петчленен състав – II колегия, с които се отхвърля жалбата на Антон Михов Радойнов – военен прокурор във Военно-окръжна прокуратура – София, против решение на Прокурорската колегия по Протокол № 14/05.04.2017 г., т. 7, с което е потвърдено наложеното със заповед № 868/21.03.2017 г. на административния ръководител дисциплинарно наказание „забележка“.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд