Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС прие за сведение влязло в сила решение по административно дело по описа на Върховния административен съд, Шесто отделение

07 март 2018 г.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение влязло в сила Решение № 13788/14.11.2017 г. по административно дело № 6872/2017 г. по описа на Върховния административен съд, Шесто отделение, с което се отхвърля жалбата на главния прокурор против решение на Прокурорската колегия по Протокол № 16, т. 2 от 19.04.2017 г., с което не налага наказание на Теню Панайотов Тенев – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Ямбол.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд