Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на Висшия съдебен съвет прие решение за сключване на договор за извършване на Функционален анализ на структурата и дейността на администрацията на ВСС

15 март 2018 г.

Пленумът на ВСС прие решение, с което да възложи на представляващия Висшия съдебен съвет да сключи договор със „СИМ КОНСУЛТИНГ“ ЕООД за изготвяне на функционален анализ на структурата и дейността на администрацията на ВСС, включително с право да го изменя или прекратява.

„СИМ КОНСУЛТИНГ“ ЕООД е бил изпълнител на идентична услуга, възложена от страна на ВСС през 2014 г. и е предложил най-ниска цена за осъществяване на услугата, предмет на функционалния анализ на структурата и дейността на администрацията на Висшия съдебен съвет.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд