Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на Висшия съдебен съвет прие решение за осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ

15 март 2018 г.

Пленумът на ВСС, на основание искания от органи на съдебната власт за осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ, взе решение да даде съгласие за увеличение по бюджетите на органите на съдебната власт за 2018 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ на магистрати и служители от ОСВ.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд