Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на Висшия съдебен съвет взе решение за прекратяване на договор за наем на ведомствено жилище, сключен със съдебен служител в Софийски градски съд

15 март 2018 г.

Пленумът на ВСС, на основание чл. 11, ал. 1 от договора за отдаване под наем на недвижим имот – държавно ведомствено жилище, представляващо апартамент в гр. София, ул. „Балканджи Йово“ № 26, Вх. А, ет. 4, сключен между Министерството на правосъдието и Маргарита Борисова – съдебен призовкар в СГС, прие решение да отправи 15 (петнадесет) дневно предизвестие до наемателя за прекратяване на договора, считано от датата на получаване на решението, което да бъде изпратено, поради неплащане на месечен наем в продължение общо на общо 20 месечни вноски в размер на 7132 лв.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд