Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на Висшия съдебен съвет взе решение за подновяване на два от три договора с изтичащ срок, по които ВСС е страна

15 март 2018 г.

Пленумът на ВСС, на основание заявени потребности от подновяване на договори, по които Висшият съдебен съвет е страна, прие решение, с което да възложи на представляващия Висшия съдебен съвет да подпише договори с „Абати“ АД за поддръжка на разработения за нуждите на ВСС Централен уеб базиран интерфейс за публикуване на съдебните актове, за срок от 1 (една) година и с „Ай Пи Сек“ ЕООД за предоставяне на хостинг, техническо осигуряване, поддръжка и осигуряване на Интернет  свързаност в техническия център на изпълнителя, за срок от 1 (една) година.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд