Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на Висшия съдебен съвет взе решение да оптимизира щатната численост на прокурорите в Окръжна прокуратура - Благоевград

15 март 2018 г.

Пленумът на ВСС, по предложение на Прокурорската колегия, след направен анализ на данните за натовареността на магистратите в Окръжна прокуратура - Благоевград и с оглед предложението от административния ръководител за оптимизиране на щатната численост на прокурорите в Окръжна прокуратура – Благоевград, взе решение да оптимизира щатната численост на прокурорите в Окръжна прокуратура – Благоевград.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд