Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС образува дисциплинарно производство за налагане на дисциплинарно наказание на Росен Иванов Балкански – съдия в Районен съд – Тервел

20 март 2018 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 316, ал. 1 от ЗСВ образува дисциплинарно производство за налагане на дисциплинарно наказание на Росен Иванов Балкански – съдия в Районен съд – Тервел. Чрез жребий бе избран дисциплинарен състав: Боряна Димитрова - председател и докладчик и членове – Цветинка Пашкунова и Вероника Имова.

Предложението за образуване на дисциплинарно производство е направено от административния ръководител на Окръжен съд – Добрич във връзка с извършени дисциплинарни нарушения по чл. 307, ал. 3, т. 1 от ЗСВ – системно неспазване на сроковете , предвидени в процесуалните закони.

 

 

 

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд