Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС прие за сведение заповед на административния ръководител на Окръжна прокуратура гр. Варна за обръщане на внимание на Димитър Василев Кайряков, прокурор в Окръжна прокуратура гр. Варна

21 март 2018 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение Заповед № 1079/07.12.2017 г. на административния ръководител на Окръжна прокуратура гр. Варна за обръщане на внимание на Димитър Василев Кайряков – прокурор в Окръжна прокуратура  гр. Варна. Заповедта се прилага към кадровото досие на прокурора, като в случай на оспорването ѝ административния ръководител следва да уведоми Прокурорската колегия на ВСС за влязлото в сила съдебно решение и да изпрати препис от същото за прилагане към кадровото досие на Димитър Кайряков.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд