Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС съвет поощри Антония Донева – заместник-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Разград с отличие „личен почетен знак първа степен – златен“ и освободи от длъжност двама прокурори

21 март 2018 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет поощри, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б „а“ от ЗСВ, Антония Савова Донева – заместник-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Разград с отличие „личен почетен знак първа степен – златен“, за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

Предложението за поощрение е направено от административния ръководител на Окръжна прокуратура – Разград по повод освобождаването на прокурор Донева от заеманата длъжност поради навършване на 65-годишна възраст. Тя има над 35 години юридически стаж в системата на прокуратурата. Била е заместник районен прокурор в Районна прокуратура – Разград в периода от 1982 г. до 1991 г., когато е назначена за прокурор в Окръжна прокуратура – Разград. Два пъти е била заместник-окръжен прокурор в периода 1997 г. – 2010 г. и от 2015 г. до настоящия момент. През 2016 г. прокурор Донева е поощрена с отличие „Служебна благодарност“ и грамота по предложение на административния ръководител на Окръжна прокуратура – Разград и със заповед на главния прокурор на Република България за образцово изпълнение на служебните задължения като прокурор и заместник на административния ръководител.

С решение от днес, Прокурорската колегия освободи двама магистрати, както следва:

- Антония Савова Донева от заеманите длъжности заместник на административния ръководител и „прокурор“ в Окръжна прокуратура – Разград, считано от 26.03.2018 г., на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, поради навършване на 65-годишна възраст и 

- Димитър Николов Захариев от заеманата длъжност „прокурор“ в Окръжна прокуратура – Плевен, считано от датата на вземане на решението, на основание чл. 165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ, поради подадена оставка.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд