Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС атестира петима прокурори и един следовател

21 март 2018 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет проведе предварително атестиране на един прокурор от Софийска районна прокуратура и двама прокурори от Районна прокуратура – Варна, периодично атестиране на следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Бургас, извънредно атестиране на административния ръководител на Районна прокуратура – Девня и на прокурор в Окръжна прокуратура – Бургас, като комплексни оценки от атестирането им.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд