Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС определи чрез жребий един резервен член на първа конкурсна комисия – хабилитиран преподавател по наказателно право във връзка с подаден заявление за отвод

21 март 2018 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет определи чрез жребий Eкатерина Гетова – хабилитиран преподавател по наказателно право за резервен член на първа конкурсна комисия на мястото на проф. д-р Евгения Коцева. Проф. Коцева е подала заявление за отвод като резервен член на конкурсната комисия за провеждане на конкурс за „младши следователи“ в следствените отдели в окръжните прокуратури, обявен с решение на Колегията по протокол № 03/31.01.2018 г.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд