Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС прие оценка на Ясен Тодоров Тодоров – следовател в Следствен отдел в Софийска градска прокуратура за участието му в дейността на колективния орган и крайна оценка за периода, в който е заемал длъжността „изборен член на ВСС“

22 март 2018 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет прие, на основание чл. 28, ал. 2 от ЗСВ и чл. 5, ал. 3 от Методиката за оценка дейността на членовете на ВСС, на Главния инспектор и на инспекторите в ИВСС, оценка на Ясен Тодоров Тодоров – следовател в Следствен отдел в Софийска градска прокуратура, за участието му в дейността на колективния орган, съответна на постигнатото изпълнение на компетентностите на ВСС по чл. 30 – чл. 31 от ЗСВ, до изм. На КРБ със ЗИДКРБ, ДВ, бр. 100/18.12.2015 г. и изм. На ЗСВ със ЗИДЗСВ, ДВ, бр. 28/08.04.2016 г., и компетентностите на Пленума на ВСС по чл. 30, ал. 2 от ЗСВ.

Пленумът прие, на основание чл. 28, ал. 2 от ЗСВ и чл. 5, ал. 4 от Методиката за оценка дейността на членовете на ВСС, на Главния инспектор и на инспекторите в ИВСС, на Ясен Тодоров Тодоров – следовател в Следствен отдел в Софийска градска прокуратура, крайна оценка за периода, в който е заемал длъжността „изборен член на ВСС“, съответна на постигнатото изпълнение на компетентностите и целите и задачите на колективния орган.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд