Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на Висшия съдебен съвет увеличи бюджетите на органи на съдебната власт по искания от административни ръководители

22 март 2018 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет със свои решения увеличи бюджетите на органи на съдебната власт по искания от административните ръководители на Районен съд – Разлог, Административен съд – Русе, Административен съд – Разград, Районен съд – Монтана, Районен съд – Силистра, Районен съд – Казанлък, Районен съд – Червен бряг, Административен съд – София-град. Исканията са за осигуряване на средства във връзка с направен разход за спешни ремонти, за извършване на неотложни аварийни и текущи ремонти, за придобиване на дълготрайни материални активи, за копирни машини, звукозаписна и озвучителна техника за съдебни зали.  

Пленумът на Висшия съдебен съвет също даде съгласие за корекции по бюджета на Апелативен съд – Бургас за 2018 г., с цел осигуряване на средства за представителни разходи във връзка с 20 годишнината от създаването на съда.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд