Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС създаде работна група за изработване на Наредба по параграф 2, ал. 6 от Допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество

22 март 2018 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет създаде работна група за изработване на Наредба по параграф 2, ал. 6 от Допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество. В Работната група са включени представители на Висшия съдебен съвет, Инспектората към ВСС, Прокуратурата на Република България, Върховния административен съд, Върховния касационен съд и органи на съдебната власт.

Първото заседание на Работната група ще се проведе на 03.04.2018 г., от 10.00 часа в сградата на ВСС.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд