Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС прие за сведение доклад за дейността на Националното бюро за правна помощ през 2017 г.

22 март 2018 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет прие за сведение доклад за дейността на Националното бюро за правна помощ през 2017 г. Докладът е изготвен в изпълнение на чл. 17, т. 6 от Закона за правна помощ. В него се съдържат данни и изводи, свързани с дейността на Бюрото, както и целите за 2018 г.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд