Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Представители на ВСС ще участват в третата среща на екипа по Проект „Независимост и отчетност & качество на правосъдието – продължение“ на Европейската мрежа на съдебните съвети през м. април 2018 г.

 22 март 2018 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет командирова членовете на ВСС Цветинка Пашкунова и Атанаска Дишева за участие в третата среща на екипа по Проект 1 „Независимост и отчетност & качество на правосъдието – продължение“ на Европейската мрежа на съдебните съвети, за периода 18 – 21 април 2018 г., в гр. Рим, Италия.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд