Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС прие Правила за провеждане на конкурс за назначаване на Главен секретар на Висшия съдебен съвет

22 март 2018 година

Пленумът на Висшия съдебен прие разработения проект на „Правила за провеждане на конкурс за назначаване на Главен секретар на Висшия съдебен съвет“, предложен от членовете на Съвета Гергана Мутафова и Боряна Димитрова, които са председатели на комисиите „Съдебна администрация“ , съответно към Прокурорската и Съдийската колегии.

Правилата регламентират реда за провеждане на конкурса, подбора на кандидатите и избора на главен секретар от Пленума на ВСС, с оглед последните промени в ЗСВ и създаването на колегии и Пленум на ВСС. Решението за назначаване на главен секретар ще бъде взето от Пленума на ВСС след изслушване и задаване на въпроси към кандидатите, класирани на първите три места, започвайки от класирания на първо място. За да бъде избран кандидатът трябва да получи подкрепа на повече от половината от присъстващите членове на Пленума на ВСС.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд